9 manieren waarop je wordt gemanipuleerd in je relatie

Kennis over hoe manipulators te werk gaan kan je jaren van ellende besparen. Manipulators zijn uitermate zorgvuldig om hun kunsten niet te verhullen. Hierdoor is iedereen vatbaar voor een psychische manipulator.

Manipulatieve relaties komen voor het slachtoffer vaak complex en ingewikkeld over. Echter, met een beetje kennis zie je snel de eenvoud  van de manipulatieve methodes in. Met de juiste kennis kan je de macht en controle van de manipulator doorbreken. Vrouwen met borderline of narcisme zijn berucht om hun expertise in manipulatie.

Waarom manipuleren manipulators IN hun relaties?

Vaak is de grondslag een diepe chronische ‘leegte’ van binnen. Het zelfbeeld van de manipulator is dermate negatief dat zij zich niet kan voorstellen dat iemand uit vrije wil bij haar blijft. Macht en controle is een noodzakelijk kwaad om ervoor te zorgen dat de partner haar niet verlaat. Een evenwichtig persoon benut liefde, vertrouwen en communicatie om een partner aan zich te binden. Een manipulator doet dit door middel van pijn en angst.

Wie is vatbaar voor een relatie met een manipulator?

De kracht van manipulatie is verhulling. Hierdoor is iedereen vatbaar voor een relatie met een manipulator. Manipulators zijn op zoek naar bepaalde eigenschappen bij een partner. Door deze eigenschappen is de kans groot dat de manipulator succesvol is. Deze eigenschappen zijn:

een (tijdelijk) laag zelfvertrouwen;

een (on)gezonde dosis naïviteit;

een behoefte aan (emotionele) validatie door de partner.

Wat zijn belangrijke voorwaarden voor manipulatie?

Om iemand te manipuleren is het noodzakelijk dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

De manipulatieve daden dienen goed verborgen te zijn voor de partner.

Kennis van de kwetsbaarheden van de partner.

Geen gewetensbezwaren voor de schadelijke gevolgen voor de partner.

Wat zijn de belangrijkste tactieken van de manipulator?

1 De manipulatieve wissel

Geen enkele manipulator begint de relatie met manipulatie. Er dient eerst een vertrouwensband te worden opgebouwd. De manipulator wacht tot het moment dat de partner voldoende waarde hecht aan de relatie. Als de relatie vordert dan zal de manipulator geleidelijk suggesties geven dat deze relatie kan worden kwijtgeraakt. Het dreigen met het kwijtraken van de relatie (of andere aspecten waar je waarde aan hecht in de relatie) noemen we de manipulatieve wissel. De manipulatieve wissel zorgt ervoor dat het slachtoffer steeds meer dwang en stress ervaart. Het slachtoffer kan niet exact aangeven waar het mis gaat en zal obsessief pogen de relatie te herstellen. De dreigementen beginnen vaak subtiel. Echter na verloop van tijd worden de dreigementen frequenter en stelliger ingezet. Dit zal het gevoel van verwarring en stress bij het slachtoffer vergroten.

2 Negatieve bekrachtiging

Negatieve bekrachtiging is het inzetten van angst en pijn om de ander te dwingen iets te doen. Dit gebeurt vaak in de vorm van dreigen, schreeuwen en boos worden. De meestgebruikte techniek, tevens het kenmerk van een manipulator, namelijk de silent treatment. Hiermee wordt het slachtoffer gedwongen om het gewenste gedrag te laten zien. Iedereen maakt wel eens gebruik van negatieve bekrachtiging. Echter, een manipulator past dit gedrag bewust en stelselmatig toe. Het slachtoffer wordt gedwongen tot het gewenste gedrag om de pijn en angst te laten stoppen. Dit zorgt voor het slachtoffer voor ernstige mate van stress angst en schaamte. Dit zorgt voor een sterke vermindering in het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid wordt verlaagd.

Het slachtoffer zal hierdoor emotioneel afhankelijk worden van de manipulator. Door te doen wat de manipulator wil kan het slachtoffer een tijdelijk gevoel van opluchting krijgen. De pijn is namelijk afgewend, echter de angst blijft. Mensen die langdurig negatieve bekrachtiging ervaren raken in destructieve neerwaartse spiraal van boosheid, depressie en een lage eigenwaarde. Lichamelijk heeft dit regelmatig gevolgen en het kan leiden tot hartritme stoornissen en chronische benauwdheid.

3 Bombarderen met schuldgevoel

Iedereen heeft wel eens iemand een schuldgevoel aangepraat. Echter, voor een manipulator is het aanpraten van schuldgevoel een nuttig gereedschap dat rationeel en berekenend wordt ingezet. Voor de manipulator is het een manier om het slachtoffer te dwingen om gewenst gedrag te laten zien. Ze kan je schuldgevoel aanpraten om niet meer met bepaalde vrienden om te laten gaan of om de manipulator financieel te ondersteunen.

4 Gaslighting

Gaslighting is een vorm van manipulatie waarbij de perceptie van het slachtoffer ernstig wordt vervormd. Het is een ernstige vorm van psychologisch misbruik waarbij de geest zodanig wordt gemanipuleerd dat het slachtoffer twijfelt aan zijn waarneming, geheugen en mentale gezondheid. Gaslighting valt aan het volgende te herkennen:

elke reactie die je geeft wordt gelijk tot het uiterste overdreven en tegen je gebruikt;

waarnemingen die de manipulator niet bevalt worden stellig ontkent;

de manipulator probeert het slachtoffer te overtuigen van zijn eigen mentale onvolkomenheden, zonder enige grondslag;

de manipulator is ontsnap consequent sluw aan de verantwoordelijkheid van haar negatieve daden door de schuld bij jou te leggen;

de waarnemingen van het slachtoffer zitten er volgens het slachtoffer altijd naast;

het slachtoffer wordt gezien als warrig, paranoïde of overgevoelig, terwijl je reactie eigenlijk compleet normaal is.

de mening van het slachtoffer wordt consequent gebagatelliseerd, gekleineerd, genegeerd of gedomineerd.

De gevolgen van gaslighting dienen niet te worden onderschat. Regelmatig hebben slachtoffers na jaren nog last van paniekaanvallen en depressies.

5 DE SILENT TREATMENT

De meestgebruikte manipulatie is de silent treatment. Alle manipulators gebruiken de stiltebehandeling om het slachtoffer stelselmatig een vorm van pijn en straf te laten ervaren. Het ‘geniepige’ van deze methode is dat hij voor de buitenwereld moeilijk te benoemen valt. Hierdoor lijkt het snel voor de buitenwereld dat de manipulator het slachtoffer is. Vaak passen manipulators deze methode toe nadat ze slachtoffer een fysieke of emotionele pijn hebben toegediend. Op deze manier wordt namelijk gegarandeerd dat het slachtoffer enige vorm van communicatie zal zoeken bij de manipulator. Het slachtoffer heeft namelijk de wens om de situatie herstellen. Het slachtoffer wordt als het ware emotioneel gegijzeld. Van alle methodes is de silent treatment het meest effectief en schadelijk bij het slachtoffer. Voor de manipulator is dit de ideale manier om macht en controle te krijgen in de relatie. Nadat het contact is hersteld zal de manipulator altijd de schuld van de silent treatment bij het slachtoffer leggen.

6 BLAME SHIFTING

Blame shifting is het verdraaien van de verantwoordelijkheid in een conflict. Hierbij houdt de manipulator het slachtoffer verantwoordelijk voor het gedrag van het slachtoffer. De manipulator weet dikwijls heel goed dat de schuld niet bij het slachtoffer ligt. Echter, door vakkundig de schuld op het slachtoffer te projecteren hoeft de manipulator geen verantwoordelijkheid te dragen voor haar gedrag. Het maakt het ook onmogelijk voor de omgeving om te bepalen waar de echte schuld ligt. Dit is het uiteindelijke doel van de manipulatie. Een veelgebruikte techniek is om bewust een conflict met het slachtoffer uit te lokken. Gevolgd met  de beschuldinging dat het slachtoffer de veroorzaker van het conflict.

7 KAPEN VAN DE RUZIE

Door zoveel mogelijk over haar eigen pijn en jouw schuld te praten tijdens ieder conflict kan het slachtoffer geen ruimte vinden om zijn eigen emoties te uiten. Het gesprek gaat iedere keer alleen over het gevoel van de manipulator. Dit zorgt voor een sterke mate van frustratie bij het slachtoffer. Door de ruzie te kapen zorgt de manipulator ervoor dat zij geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen voor haar gedrag

8. VALSE EMPATHIE

Een manipulator beschikt over een verminderd ontwikkeld vermogen voor empathie. De manipulator kan zichzelf niet goed verplaatsen in de gevoelens van anderen. Daarentegen is een manipulator erg bewust wat empathie is en wat ze ermee kunnen bereiken. Door het tonen van valse empathie kan de manipulator in het begin de vertrouwensband met het slachtoffer versterken.  Echter, nadat het slachtoffer een emotionele afhankelijkheid heeft opgebouwd, dan zal de empathie ver te zoeken zijn. Vaak wordt echter wel empathie getoond voor anderen. Dit is alleen bedoeld om het slachtoffer te overtuigen dat de manipulator wel beschikt over empathie, maar dat het terecht is dat het slachtoffer geen empathie verdiend.

9. ISOLEREN

Iedere manipulator isoleert. Als je partner je probeert te isoleren dan kan je met hoge zekerheid vaststellen dat je met een manipulator te maken hebt. Het is een tactiek om ervoor te zorgen dat je geen andere meningen hoort. Dat je geen andere mogelijkheid hebt om de waarheid te toetsen. Hierdoor houdt de manipulator je emotioneel afhankelijk en vergroot zij haar macht en controle over het slachtoffer.

10. OVERWEEG ONS HULP PROGRAMMA

Het is zeer moeilijk om zelf in te schatten hoe ernstig jouw situatie is. Manipulatie is vaak verborgen voor het slachtoffer en voor de omgeving.

Echter, als je in de verste verte merkt dat dit raakvlakken heeft met jouw situatie. Wacht niet: overweeg direct therapie. We nemen direct contact met jou op.

Bekijk het hulp programma.

11. PROBEER ONLINE DATING

Voorkom een relatie met een borderline dame. Hoe groot de liefde voor je partner ook is. Een relatie met een borderliner is het nooit waard. Zelfkennis is de eerste stap naar voorkomen of herstellen van een schadelijke relatie.

Ben je klaar om aan wat nieuws te beginnen?

Online dating is een goede eerste stap om langzaam te beginnen aan een nieuw leven. Je kan voorzichtig gesprekken beginnen en op jouw eigen voorwaarden bepalen of je open staat voor iets nieuws.

In samenwerking met gecertificeerde psychologen heeft Parship een persoonlijkheidstest ontwikkeld. Met de zelfkennis uit deze test weet je precies waar je wel en niet voor open staat.

DOE DE GRATIS PERSOONLIJKHEIDSTEST OP PARSHIP

bekijk ook

15 tips om  met emotioneel onvolwassen gedrag om te gaan

1 MANIER VOOR HULP BIJ MOEILIJKE EN INGEWIKKELDE RELATIES

28 signalen van manipulatie in je relatie

13 tips voor succes in de dating wereld

13 dating signalen waar je voor moet oppassen

7 signalen die je moet herkennen van een burn-out

3 stappen om voorgoed af te rekenen met abusieve relaties

10 tips om je grenzen te stellen en aan te geven in je relatie

9 redenen waarom je bij een foute partner blijft

7 onmisbare regels voor het verbreken van je relatie

9 redenen waarom mannen blijven in abusieve relaties

5 indicatoren van schadelijk onvolwassen gedrag bij je partner

6 manieren om vrouwelijke mind games te stoppen

9 manieren waarop je wordt gemanipuleerd in je relatie

 Bekijk de hoofdpagina voor alle artikelen.
Facebook