9 manieren waarop je wordt gemanipuleerd in je relatie

Kennis over hoe manipulators te werk gaan kan je jaren van ellende besparen. Manipulators zijn uitermate zorgvuldig om hun kunsten niet te verhullen. Hierdoor is iedereen vatbaar voor een psychische manipulator. Manipulatieve relaties komen voor het slachtoffer vaak complex en ingewikkeld over. Echter, met een beetje kennis valt te zien dat de methodes van de manipulator relatief simpel zijn. Alleen op deze manier kan je de macht en controle van de manipulator doorbreken. Vrouwen met borderline of narcisme zijn berucht om hun expertise in manipulatie.

Waarom manipuleren manipulators hun relaties?

Vaak is de grondslag hiervoor een diepe chronische ‘leegte’ van binnen. Het zelfbeeld van de manipulator is dermate negatief dat zij zich niet kan voorstellen dat iemand uit vrije wil bij haar blijft. Macht en controle is een noodzakelijk kwaad om ervoor te zorgen dat de partner haar niet verlaat. Een evenwichtig persoon benut liefde, vertrouwen en communicatie om een partner aan zich te binden. Een manipulator doet dit door middel van pijn en angst.

Wie is vatbaar voor een relatie met een manipulator?

De kracht van manipulatie is verhulling. Hierdoor is iedereen vatbaar voor een relatie met een manipulator. Echter, manipulators zoeken naar eigenschappen om hun kans op een ‘stabiele’ relatie te vergroten. Deze eigenschappen zijn:

een (tijdelijk) laag zelfvertrouwen;

een (on)gezonde dosis naïviteit;

een behoefte aan (emotionele) validatie door de partner.

Wat zijn belangrijke voorwaarden voor manipulatie?

Om iemand te manipuleren is het noodzakelijk dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

De manipulatieve daden dienen goed verborgen te zijn voor de partner.

Kennis van de kwetsbaarheden van de partner.

Geen gewetensbezwaren voor de schadelijke gevolgen voor de partner.

Wat zijn de belangrijkste tactieken van de manipulator?

1 De manipulatieve wissel

Geen enkele manipulator begint de relatie met manipulatie. Er dient eerst een vertrouwensband te worden opgebouwd. De manipulator wacht tot het moment dat de partner voldoende waarde hecht aan de relatie. Als de relatie vordert dan zal de manipulator geleidelijk suggesties geven dat deze relatie kan worden kwijtgeraakt. Het dreigen met het kwijtraken van de relatie (of andere aspecten waar je waarde aan hecht in de relatie)noemen we de manipulatieve wissel. De manipulatieve wissel zorgt ervoor dat het slachtoffer steeds meer dwang en stress ervaren. Het slachtoffer kan niet exact aangeven waar het mis gaat en zal obsessief pogen de relatie te herstellen. De manipulator uit de dreigementen in het begin van de relatie vrij subtiel. Echter na verloop van tijd worden de dreigementen frequenter en stelliger ingezet. Dit zal het gevoel van verwarring en stress bij het slachtoffer vergroten.

2 Negatieve bekrachtiging

Negatieve bekrachtiging is het inzetten van angst en pijn om de ander te dwingen iets te doen. Dikwijls tegen de wil van het slachtoffer in. Dit gebeurt vaak in de vorm van dreigen, schreeuwen, boos worden. De meestgebruikte techniek is echter het kenmerk van de manipulator, namelijk de silent treatment. Hiermee wordt het slachtoffer gedwongen om het gewenste gedrag te laten zien. Iedereen maakt wel eens gebruik van negatieve bekrachtiging. Echter, een manipulator past dit gedrag bewust en stelselmatig toe. Het slachtoffer wordt gedwongen tot het gewenste gedrag om de pijn en angst te laten stoppen. Dit zorgt voor het slachtoffer voor ernstige mate van stress angst en schaamte. Het slachtoffer kan het probleem niet benoemen en het gevoel van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid wordt verlaagd. Hierdoor wordt het slachtoffer emotioneel afhankelijk van de manipulator. Na verloop van tijd is het dreigen met pijn al voldoende. Door te doen wat de manipulator wil kan het slachtoffer een tijdelijk gevoel van opluchting krijgen. De pijn is namelijk afgewend, echter de angst blijft. Mensen die langdurig negatieve bekrachtiging ontvangen raken in diepe destructieve neerwaartse spiraal  raken van boosheid, depressie en een lage eigenwaarde. Lichamelijk heeft dit zware gevolgen en kan het leiden tot hartritme stoornissen en benauwdheid.

3 Bombarderen met schuldgevoel

Iedereen heeft wel eens iemand een schuldgevoel aangepraat. Echter, voor een manipulator is het aanpraten van schuldgevoel een nuttig gereedschap dat rationeel en berekenend wordt ingezet. Voor de manipulator is het een manier om het slachtoffer te dwingen om gewenst gedrag te laten zien. Ze kan je schuldgevoel aanpraten om niet meer met bepaalde vrienden om te laten gaan of om haar geld te geven. Opvallend hierbij is dat het stelselmatig en consequent wordt toegepast.

4 Gaslighting

Gaslighting is een vorm van manipulatie waarbij de perceptie van het slachtoffer ernstig wordt vervormd. Het is een ernstige vorm van psychologisch misbruik waarbij de geest zodanig wordt gemanipuleerd dat het slachtoffer twijfelt aan zijn waarneming, geheugen en mentale gezondheid. Gaslighting valt aan het volgende te herkennen:

elke reactie die je geeft wordt gelijk tot het uiterste overdreven en tegen je gebruikt;

waarnemingen die de manipulator niet bevalt worden stellig ontkent;

de manipulator probeert het slachtoffer te overtuigen van zijn eigen mentale onvolkomenheden, zonder enige grondslag;

de manipulator is ontsnap consequent sluw aan de verantwoordelijkheid van haar negatieve daden door de schuld bij jou te leggen;

de waarnemingen van het slachtoffer zitten er volgens het slachtoffer altijd naast;

het slachtoffer wordt gezien als warrig, paranoïde of overgevoelig, terwijl je reactie eigenlijk compleet normaal is.

de mening van het slachtoffer wordt consequent gebagatelliseerd, gekleineerd, genegeerd of gedomineerd.

Pas als het stelselmatig weet je dat je met een berekenende manipulator te maken hebt. De gevolgen van gaslighting dienen niet te worden onderschat. Regelmatig hebben slachtoffers na jaren nog last van paniekaanvallen en depressies.

5 DE SILENT TREATMENT

De meestgebruikte manipulatie is de silent treatment. Alle manipulators gebruiken de stiltebehandeling om het slachtoffer stelselmatig een vorm van pijn en straf te laten ervaren. Het ‘geniepige’ van deze methode is dat hij voor de buitenwereld moeilijk te benoemen valt. Hierdoor misbruikt de manipulator de reactie van het slachtoffer om deze als de dader aan te merken. Vaak passen manipulators deze methode toe nadat ze slachtoffer een fysieke of emotionele pijn hebben toegediend. Op deze manier wordt namelijk gegarandeerd dat het slachtoffer enige vorm van communicatie zal zoeken bij de manipulator. Het slachtoffer heeft namelijk de wens om de situatie herstellen. Hierdoor wordt het slachtoffer als het ware emotioneel gegijzeld. Van alle methodes is de silent treatment het meest effectief en schadelijk bij het slachtoffer. Voor de manipulator is dit de ideale manier om macht en controle te krijgen in de relatie. Nadat het contact is hersteld zal de borderline altijd de schuld van de silent treatment bij het slachtoffer leggen. Soms wordt het slachtoffer ervan overtuigd dat de silent treatment de enige methode is om met hem om te gaan. Dit is een leugen.

6 BLAME SHIFTING

Blame shifting is het verdraaien van de verantwoordelijkheid bij een conflict. Hierbij houdt de manipulator het slachtoffer verantwoordelijk voor het gedrag van het slachtoffer. De manipulator weet dikwijls heel goed dat de schuld niet bij het slachtoffer ligt. Echter, door vakkundig de schuld op het slachtoffer te projecteren hoeft de manipulator geen verantwoordelijkheid te dragen voor haar gedrag. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk voor de omgeving en het slachtoffer om te bepalen waar de echte schuld ligt. Dit is het uiteindelijke doel van de manipulatie. Een veelgebruikte techniek is om het slachtoffer bewust een conflict met het slachtoffer uit te lokken. Om hierna het slachtoffer te beschuldigen als veroorzaker van het conflict.

7 KAPEN VAN DE RUZIE

Door zoveel mogelijk over haar eigen pijn en jouw schuld te praten tijdens ieder conflict kan het slachtoffer geen ruimte vinden om zijn eigen emoties te uiten. Het gesprek gaat iedere keer alleen over het gevoel van de manipulator. Dit zorgt voor een sterke mate van frustratie en spanning bij het slachtoffer, omdat deze geen mogelijkheid ziet om zijn emoties te uiten. Door de ruzie te kapen zorgt de manipulator ervoor dat zij geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen voor haar gedrag

8. VALSE EMPATHIE

Een manipulator beschikt over een zeer beperkte mate van empathie. Ofwel, het zichzelf kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen. Echter, een manipulator is wel heel erg bewust wat empathie is en wat ze ermee kunnen bereiken. Door het tonen van valse empathie kan de manipulator in het begin de vertrouwensband met het slachtoffer versterken.  Echter, nadat het slachtoffer een emotionele afhankelijkheid heeft met de manipulator zal de empathie ver te zoeken zijn. Vaak wordt echter wel empathie getoond voor anderen. Dit is alleen bedoeld om het slachtoffer te overtuigen dat de manipulator wel beschikt over empathie, maar dat het terecht is dat het slachtoffer geen empathie verdiend. Dit gebrek aan empathie is zo onbekend voor het slachtoffer dat deze geen houding of grens weet aan te geven.

9. ISOLEREN

Iedere manipulator isoleert. Als je partner je probeert te isoleren dan kan je met hoge zekerheid vaststellen dat je met een manipulator te maken hebt. Het is een tactiek om ervoor te zorgen dat je geen andere meningen hoort. Dat je geen andere mogelijkheid hebt om de waarheid van jouw situatie en gedachten te toetsen. Hierdoor houdt de manipulator je emotioneel afhankelijk en vergroot zij haar macht en controle over het slachtoffer.

10. OVERWEEG EEN HULP PROGRAMMA

Het is zeer moeilijk om zelf in te schatten hoe ernstig jouw situatie is. Echter, als je in de verste verte merkt dat dit raakvlakken heeft met jouw situatie. Wacht niet: overweeg direct therapie. Bekijk hier een hulp programma.

bekijk ook

1 MANIER VOOR HULP BIJ MOEILIJKE EN INGEWIKKELDE RELATIES

15 MANIEREN VOOR VERLiCHTING BIJ EMOTIONEEL ONVOLWASSEN PARTNERS

28 signalen van manipulatie in je relatie

13 tips voor succes in de dating wereld

13 dating signalen waar je voor moet oppassen

7 signalen die je moet herkennen van een burn-out

3 stappen om voorgoed af te rekenen met abusieve relaties

10 tips om je grenzen te stellen en aan te geven in je relatie

9 redenen waarom je bij een foute partner blijft

7 onmisbare regels voor het verbreken van je relatie

9 redenen waarom mannen blijven in abusieve relaties

5 indicatoren van schadelijk onvolwassen gedrag bij je partner

6 manieren om vrouwelijke mind games te stoppen

9 manieren waarop je wordt gemanipuleerd in je relatie

 Bekijk de hoofdpagina voor alle artikelen.
Facebook