5 indicatoren van schadelijk onvolwassen gedrag bij je partner

Onvolwassen gedrag is schadelijk voor elke volwassen relatie. Niemand is perfect, echter sommigen onder ons beschikken over een beperking in emotionele mogelijkheden voor het omgaan met tegenslag en frustratie. Ze maken van hun problemen jouw problemen. Wil je weten hoe ze dit doen? Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Omgaan met conflict, tegenslag en frustratie.

Laten we beginnen met een klein stukje psychologie. Het brede spectrum van manieren waarop mensen omgaan met tegenslag (en frustratie) noemen we afweermechanismes. Dit zijn psychologische handelingen die wij onszelf aanleren als emotionele zelfverdediging tegen moeilijke situaties. Deze mechanismes leren we al vanaf ons tweede levensjaar. Op school krijg je echter geen les over emotionele intelligentie. Hiervoor zijn we overgeleverd aan onze ouders, onze ervaringen en ons karakter. Helaas ervaren sommige onder ons een tekortkoming bij hun emotionele volwassenwording. Dit kan komen door aanleg, nare ervaringen in het verleden of invloed uit de huidige directe omgeving. Eenmaal volwassen is deze tekortkoming niet makkelijk zichtbaar. Mensen met deze beperking kunnen zeer intelligent en sociaal overkomen, echter emotioneel onvolwassen reageren in moeilijke situaties. Dit kan voor jou zeer destructief en vermoeiend zijn. Relaties kunnen hierdoor grillig en moeizaam verlopen. Met een beetje kennis kan je deze eigenschappen vrij snel herkennen bij je partner. Erkenning van jouw eigen zwaktes of die van je partner is uiteraard de eerste stap naar een positieve verandering. Laten we de belangrijkste 7 eigenschappen doornemen.

1 Passief agressief gedrag

Passief agressief gedrag is eigenlijk agressief gedrag alleen verborgen onder een mantel van bewuste koppigheid, vergeetachtigheid, uitstelgedrag, onverschilligheid of stiltebehandeling. Iedereen kan dit onvolwassen gedrag vertonen, echter, bij sommige individuen is het een diepgewortelde persoonlijkheidskenmerk. Omgaan zo een persoon is een grote uitdaging en staat garant voor frustratie, machteloosheid en verdriet. Het belangrijkste om te weten is dat het passieve agressieve gedrag een bewuste, en soms aangeleerde, keuze is die voorkomt uit een onvolwassen vermogen om emoties te kunnen benoemen en te uiten. De keuze voor het openlijk communiceren over de emoties beangstigend. Het is gemakshalve veiliger om stilzwijgend verzet te tonen. Hierom ligt de oorzaak, zelfs als er aanleiding is voor passief agressief gedrag, nooit bij de ontvanger. Helaas is passief agressief gedrag een belangrijke indicator voor een onsuccesvolle relatie.

2 Projecteren van eigen tekortkomingen

Projecteren is het toeschrijven van je eigen tekortkomingen aan die van een ander. Het afschuiven van negatieve emoties is een manier om de confrontatie met jezelf te voorkomen. Dit doen we allemaal. Helemaal nadat je dit hebt gelezen, ga je erop letten en ga je jezelf verbazen 😉 Sommige individuen slaan hier echter in door. Hierdoor wordt het een alarmerende persoonlijkheidskenmerk, want je neemt stelselmatig nooit de verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag. Dit maakt het voor de ander zeer moeizaam om conflicten duurzaam op te lossen. Ofwel het spreekwoord: “je leert van je fouten”, doet er niet toe. Om van je fouten te leren, zal je ze eerst moeten erkennen. Het erkennen van fouten is voor sommige mensen te beschamend. Door anderen de schuld te geven houden ze hun positieve zelfbeeld intact.

3 Gebrek aan empathie

Het stelselmatig vertonen van een gebrek aan empathie is een zeer zorgwekkende eigenschap in iedere relatie. Het is normaal en zelfs noodzakelijk om emotioneel afstand te kunnen nemen van bepaalde situaties. Als dit niet het geval is, dan hadden dokters nooit hun werk kunnen doen. De nadruk ligt hier op ‘kunnen’. Want als je bespeurt dat empathie vanuit je partner voor haar een puur rationele keuze is. Als je partner handelt zonder rekening houden met emotionele of ethische gevolgen. Wees dan zeer gewaarschuwd. Dit is een belangrijke graadmeter voor emotionele onvolwassenheid.

4 Zwart-wit denken

Zwart-wit denken, ook wel splitting genoemd, is de praktijk om personen of objecten als compleet goed of compleet slecht te zien. In relaties zorgt dit voor een continu patroon van iemand op te hemelen om erna weer compleet af te kraken. Je bent goed of slecht. Hier zit niets tussenin. Uiteraard is er altijd wel een aanleiding te vinden om je partner op te hemelen of af te kraken. Echter, bij splitting zullen lastig te identificeren oorzaken bij je partner sterke uitbarstingen tot gevolg hebben. Hierbij nemen emoties de overhand ten opzichte van de rationalisering van de feiten. Het zwart-wit denken geeft een gevoel van veiligheid, structuur en vertrouwen. Een wereld met meerdere tinten grijs kan te complex, te oncontroleerbaar en hierdoor te  beangstigend zou overkomen. Dit gedrag is redelijk snel bij iemand te herkennen als je merkt dat je zelf continu zoekt naar verklaringen voor het snelle wisselen van het gedrag van je partner. Vaak is er zelfs een reden te vinden, maar de snelheid en intensiteit van de stemmingswisselingen zijn onverklaarbaar. Een voorzichtige indicator van zwart-wit denken is iemand die snel verliefd wordt.

5 Onvolwassen perfectionisme

De wens om een betere partner te zijn lijkt bewonderenswaardig. Een lichte mate van perfectionisme en aanpassingsvermogen is wenselijk en zorgt voor duurzaamheid in de relatie. De nadruk hierbij ligt op ‘een lichte mate’. Een sterke mate van perfectionisme in een relatie is zeer vermoeiend. Terwijl je denkt bezig te zijn met verbetering van je relatie; ben je in de praktijk alleen bezig met teleurstellingen. Het is nooit goed genoeg. Vaak zit er een laag gevoel van eigenwaarde aan ten grondslag. Je streeft om van buitenaf iets te creëren wat je goed over jezelf laat voelen. Je kan dit niet uit jezelf halen. Het probleem hiervan is dat je onrealistische eisen aan je partner gaat stellen. Eisen waar je partner niet op aan het wachten is en waar je zelf ook niet aan voldoet. Je partner zal nooit aan deze eisen voldoen. Er zal altijd iets een nieuwe eis ontstaan. Dus bespeur je dat iemand hele hoge eisen stelt aan zichzelf. Dan zullen deze eisen ook aan jou worden gesteld. Je bent gewaarschuwd.

6. OVERWEEG HULP

Als je enige twijfel hebt of dit raakvlakken heeft met jouw situatie.

Twijfel dan niet, maar stel hier direct jouw vraag een een gespecialiseerde therapeut.

Uiteraard gratis en vrijblijvend.

bekijk ook

15 tips voor omgang met emoioneel onvolwassen partners

IS EEN HULP PROGRAMMA WAT VOOR MIJ?

28 signalen van manipulatie in je relatie

13 tips voor succes in de dating wereld

13 dating signalen waar je voor moet oppassen

7 signalen die je moet herkennen van een burn-out

3 stappen om voorgoed af te rekenen met abusieve relaties

10 tips om je grenzen te stellen en aan te geven in je relatie

9 redenen waarom je bij een foute partner blijft

7 onmisbare regels voor het verbreken van je relatie

9 redenen waarom mannen blijven in abusieve relaties

14 signalen dat je vrouw last heeft van borderline

6 manieren om vrouwelijke mind games te stoppen

9 manieren waarop je wordt gemanipuleerd in je relatie

 Bekijk de hoofdpagina voor alle artikelen.
Facebook