7 signalen die je moet herkennen van een burn-out

Het verraderlijke van een burnout is dat je het kan hebben zonder dat je het door hebt. We komen vaak pas achter een burnout als het te laat is. Anno 2017 lijkt het dat er een burn-out epidemie heerst. We kennen tegenwoordig allemaal wel een burn-out slachtoffer. De gevolgen van een burn-out dienen niet te worden onderschat. Het kan wel tot 5 jaar duren voordat je volledig hersteld bent van een flinke burn-out. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Hierdoor kan je de symptomen van een burn-out in een vroeg stadium herkennen.

Wie is vatbaar voor een burn-out?

Een burn-out kan iedereen treffen die langdurig in een ongewenste situatie zit, waarbij het niet uitmaakt of het werk of privé is. Een belangrijk misverstand is dat een burn-out met name te maken heeft met lange dagen op werk. Echter, de oorzaak van een burn-out ligt meer in een langdurige frustratie. Ongeacht of deze frustratie uit de werk- of privesfeer vandaan komt. Wanneer je een complete burnout overkomt kan je niet meer op persoonlijk of professioneel niveau volwaardig functioneren. De signalen van een burn-out kunnen grofweg verdeeld worden fysieke en mentale signalen.

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Er is niet één specifieke oorzaak van een burn-out. Het is eerder een combinatie van onderstaande oorzaken.

Je ervaart steeds minder controle over de dagelijske planning in je leven. 

Je intrinsieke normen en waarden komen niet overeen met je werk of privé leven. 

In je dagelijks leven voel jij je ondergewaardeerd en niet geprezen voor je prestaties.

Je dagelijkse workload ervaar je als te veel, te complex of te urgent.

Je ervaart dagelijks en langdurig een sterke mate van oneerlijkheid.

Je ervaart veel conflict in je persoonlijk leven en kan deze frustratie niet uiten.

1 chronische vermoeidheid

In een vroeg stadium van een burnout kan je chronische vermoeidheid ervaren. Je krijgt gaandeweg steeds minder energie. Je heb steeds minder zin in je werk. In een later stadium voel je je compleet fysiek en emotioneel uitgeput. Je kan angsten ervaren voor sociale activiteiten die op de planning staan. Ook je eetlust zal sterk dalen. Je begint hierdoor langzaam gewicht en energie te verliezen.

2 slapeloosheid

In het begin merk je dat je steeds moeilijker in slaap valt. Je zal hierdoor overdag vaker vermoeidheid ervaren. Na verloop van tijd zal je merken dat in slaap vallen een continue uitdaging wordt. Ongeacht hoe moe je ook bent, je valt steeds moeilijker in slaap.

3 concentratieproblemen

Een burnout heeft een grote impact op ons concentratievermogen. Door de stress ervaren we sterker de negatieve elementen in ons leven. Hierdoor kunnen alle veranderingen overomen als een bedreiging, waardoor we als mens geneigd zijn tot een vlucht- of vechtreactie. Als deze stress lang voortduurt kunnen we ons moeilijker concentreren op werktaken. Je zal merken dat je ook steeds vergeetachtiger wordt.

4 depressie

In het begin zal je merken dat je vaker gevoelens ervaart van schuldgevoel en neerslachtigheid. Later verandert dit tot machteloos en depressiviteit. Als dit het geval is, dan is het van belang om snel professionele hulp te zoeken.

5 fysieke kwalen

Je wordt vaker ziek dan vroeger. Je ervaart regelmatig kortademigheid. Omdat je minder eet krijg je steeds minder vitaminen binnen. Je wordt vatbaarder voor virussen, zoals de griep of koorts. Op een gegevens moment ervaar je een continu gebrek aan eetlust. Dit is een gevaarlijke situatie, waarin je snel proffesionele hulp dient te zoeken. Andere fysieke kwalen die je ervaart zijn: hoofdpijn, darmklachten, duizeligheid, winderigheid en flauwvallen.

6 boosheid

Boosheid is het symptoom dat vooral door je omgeving wordt opgemerkt. In het begin ben je sneller geirriteerd. Echter, later zal je merken dat je vaker overmand wordt door woedeaanvallen en aggressieve gedachtes. Als dit laatste het geval is dan is het van belang om snel professionele hulp te zoeken.

7 vermijdend gedrag

Je zal steeds vaker vermijdend gedrag vertonen. Lastige situaties ga je liever uit de weg. Je zal ook minder vaak menselijk contact opzoeken, omdat dit een energieslurper wordt. Hierdoor worden burn-outs vaker geconstateerd in beroepen waarin veel menselijk contact is.

Heb je het gevoel dat je een burn-out ervaart.


 

Facebook